Ngày và đêm – spoil.

19/03/2014

Ảnh

Phần mở đầu của chương cuối cùng có ghi lại rằng.

Muốn có lực lượng, phải có ánh sáng thức tỉnh .  Muốn có sinh mệnh , cần ánh sáng khởi đầu, gió và nước. Muốn hồi sinh cứu người, phải có ánh sáng hồi sinh và đồng hồ cát.

Còn muốn cả thế gian than khóc, hãy hủy hoại ánh sáng để biến nó trở thành cội nguồn của sự hủy diệt.

– Be the light, trích lời cuối năm một ngàn hai trăm mười hai –

11 Responses to “Ngày và đêm – spoil.”

  1. lnt90 said

    có cần đêm hôm giết ng ntn ko…

  2. Yin said

    Fightingggggg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: