13/05/2014

image

“Vườn nhà nở hoa.”

Một đám nghiên cứu sinh, một anh tiến sĩ, một bọn vi khuẩn ,nấm mốc và hoa.

Hai ký túc xá, một khu vườn.

Written by Yên Kỳ.

6 Responses to “”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: