Cầu lớn Chương Hoa

Hai

Written by Yên Kỳ

Note : Dành cho Đại Huy Ánh Chiếu.

~o0o~

Read the rest of this entry »

Cầu lớn Chương Hoa.

Một

Written by Yên Kỳ.

Note : Dành cho Đại Huy Ánh Chiếu. À hôm nay mới một, hôm qua là tự chương (chương giới thiệu)

~o0o~

Read the rest of this entry »

 


Cầu lớn Chương Hoa

Written by Yên Kỳ.

Note : Dành cho Đại Huy Ánh Chiếu.

~o0o~

Read the rest of this entry »

Lá thư tình cuối cùng 

Yên Kỳ.

Chapter 10.

Note : Jo Malone mùi Midnight Black Tea rất là đắt =))) Và còn 1,2 chương nữa là hết Last love letter rồiiii

~o0o~

Read the rest of this entry »

85e170cccf1d93d7194c2a28268b5268

Lá thư tình cuối cùng.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 8

Note : có bất ngờ vào chương sau.

~o0o~

Read the rest of this entry »

 

f6630155d3f08033222d21bef9771dbc

Rosa ‘ La France’

Written by Yên Kỳ.

Chapter 1.

~o0o~

Read the rest of this entry »

Rosa ‘La France’

Written by Yên Kỳ.

Chương mở đầu.

~o0o~

Read the rest of this entry »

chandelier

 

Lá thư tình cuối cùng

Written by Yên Kỳ.

Chapter 7

Note : Tranh thủ mấy ngày được ngày viết, thích tóa.

~o0o~

Read the rest of this entry »

752f577c18870136040e63bdf5814061

Lá thư tình cuối cùng

Chapter 6

Written by Yên Kỳ.

~o0o~

Read the rest of this entry »

336b2d376e63e2ddeee49d9d00ee95ad

First Snow

Yên Kỳ.

Note : Các bạn có bất ngờ không???

Read the rest of this entry »