Phản địa đàng – Dystopia 

Written by Yên Kỳ.

Mở đầu.

Note : (lại) là Hunhan ChanBaek thôi tui không có gì mới hết =))

~o0o~

Read the rest of this entry »

Advertisements

 

f6630155d3f08033222d21bef9771dbc

Rosa ‘ La France’

Written by Yên Kỳ.

Chapter 1.

~o0o~

Read the rest of this entry »

Rosa ‘La France’

Written by Yên Kỳ.

Chương mở đầu.

~o0o~

Read the rest of this entry »

752f577c18870136040e63bdf5814061

Lá thư tình cuối cùng

Chapter 6

Written by Yên Kỳ.

~o0o~

Read the rest of this entry »

336b2d376e63e2ddeee49d9d00ee95ad

First Snow

Yên Kỳ.

Note : Các bạn có bất ngờ không???

Read the rest of this entry »

eye

Vườn nhà nở hoa

Written by Yên Kỳ.

~o0o~

Read the rest of this entry »

md3

 

Vườn nhà nở hoa 

Chapter 5

Written by Yên Kỳ.

~o0o~

Read the rest of this entry »

goatcart

Vườn nhà nở hoa.

Written by Yên Kỳ,

Chapter 4.

Read the rest of this entry »

graybae

 

Vườn nhà nở hoa

Written by Yên Kỳ.

Cụm 1 : Con mèo trên mái nhà

Chapter 3.

Read the rest of this entry »

fe97594cf9a34a41a8c17a509c8ce6b3

Vườn nhà nở hoa

Chapter 2

Written by Yên Kỳ.

Read the rest of this entry »